הינומה של מלאך

2015 הוצאת אל מנאר

אנה מארי רביצקי, אמנית, פילוסופית, כותבת, חושבת.

מתגוררת בפריז, בדרום צרפת ובספינה.

הספר ראה אור בצרפתית

Le voile de l’ange

2015 Editions Al Manar

cycle de poèmes d’Anna-Marie Ravitzki, est une méditation flamboyante sur le langage, la féminité, l’histoire, l’enfance et l’identité.

Les textes présentés ici constituent autant de coups de sonde à la lisière de la conscience et de l’inconscient, de la passion et de la pensée.

Anna-Marie Ravitzki, née à Tel-Aviv, vit aujourd hui entre Paris et le Périgord noir. Elle est poète, essayiste, et a longtemps enseigné la philosophie. Elle écrit son oeuvre en hébreu. Avi S. Ravitzki, ancien élève de l'École Nationale des Beaux-Arts de Paris, est sculpteur et peintre. Ses oeuvres ont été exposées dans de nombreux pays. Il vit et travaille à Paris et dans le Périgord.

מפרט

כריכה רכה
150*210 מ"מ
48 עמודים
שחור לבן

טקסטים

אנה־מארי רביצקי

תרגום

עמנואל מוזס

עבודות

אבי שחם רביצקי

והפקה

הוצאת אל מנאר

Specifications

Soft Cover
150 X 210 mm
48 p.
B/W

Text

Anna-Marie Ravitzki

Translation

Emmanuel Moses

Art Work

Avi S Ravitzki

Production

Editions Al Manar